Mzda, inflace a ceny nejvyhledávanějšími pojmy

 

V září využilo vyhledávání 13 500 uživatelů, denně v průměru 451.
Nejčastěji hledají kolem 11 hodiny dopoledne.
Nejvyhledávanějšími pojmy jsou: inflace, mzda, obyvatel, HDP a ceny.


Český statistický úřad publikuje veškeré své informace zdarma na svých webových stránkách www.czso.cz. Statistické informace na nich hledá poměrně široké spektrum uživatelů – od bank, sledujících ekonomické ukazatele, až po soukromé osoby, které se zajímají například o regionální informace, vývoj zaměstnanosti či cen. Stránky během měsíce září navštívilo téměř 43 tisíc lidí, z toho více než 13 500 použilo pro snadnější orientaci službu vyhledávání.
Na následujících grafech vidíme využití vyhledávání během jednotlivých dnů měsíce září (graf č.1) i v průběhu jednoho průměrného dne.

Graf č. 1Graf č. 2

Z prvního grafu zřetelně vyplývá, že vyhledávání je využíváno především v pracovních dnech. Graf č. 2 ukazuje, kdy chodí uživatele na oběd, stejně jako to, že někteří pracují pozdě do noci, zatímco od půlnoci do rána je využití služby mizivé.


NEJČASTĚJI HLEDANÉ POJMY

Nejčastěji se na webu ČSÚ uživatelé ptají na míru inflace v jednotlivých letech. V září to bylo 707 dotazů na toto téma. Dotazy se také často týkají výše průměrné mzdy v různých profesích – v září celkem 532 dotazů. Celkem 436 návštěvníků internetových stránek ČSÚ zajímaly otázky spojené s obyvatelstvem, a to podle krajů, příjmů, věkové struktury a podobně. Mezi další často žádané informace patří také ekonomické ukazatele, například hrubý národní produkt (celkem 399), cenové indexy pro všechny možné druhy zboží a služeb (308 dotazů), či míra nezaměstnanosti v různých krajích a obcích (305 dotazů). Oblíbenou informací jsou rovněž nejčastější křestní jména a příjmení (220 dotazů). ČSÚ vytváří celou řadu klasifikací a číselníků, které jsou důležité pro podnikání, například OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností) a SKP (Standardní klasifikace produkce), a proto je na ně směřována celá řada dalších dotazů, na OKEČ 152 dotazů, na SKP 126 dotazů. Zajímavé je, že deset nejvyhledávanějších témat tvoří celou čtvrtinu všech dotazů ve vyhledávání na webu ČSÚ. Přehledně je vidíme v tabulce.


ZVLÁŠTNÍ DOTAZY

Mnozí uživatele zadávají velmi zvláštní a v souvislosti s fulltextovým vyhledáváním i vtipné dotazy, a to ať už díky nezkušenosti s fulltextovým vyhledáváním, či špatnou představou o obsahu informací internetové prezentace ČSÚ. Můžeme se tak setkat například s dotazy v přirozeném jazyce, např. „Jak se jmenuje ředitel Českého statistického úřadu“, „Jak se dělí krajské státní správy“, „Jak se měří inflace“ nebo „Jak se zjišťuje nezaměstnanost“. Takové dotazy, i když se týkají informací, které na webu ČSÚ skutečně jsou, nemohou přinést uspokojivé výsledky neboť vyhledávač se snaží najít všechna slova z daného výrazu a tak zákonitě nemůže uspět, i když tato informace dostupná je.

Něco jiného je, když uživatel hledá informaci, která na webu ČSÚ prostě není. Dotazy jako „Itálie“, „Írán“ nebo „Kanada“ sice mají výsledky, avšak spíše v publikacích, týkajících se zahraničního obchodu, či geografického členění. Pokud hledal uživatel např. údaje o obyvatelstvu, ekonomice nebo životní úrovni Íránců, pak je na ČSÚ nenajde ani přes to, že jde jistě o data velmi zajímavá. Je třeba navštívit statistický úřad dané země. Ostatně odkazy na tyto úřady lze najít pod příslušným tlačítkem na hlavní liště www.czso.cz .

Bc. Martin Vaňo
oddělení internetu
tel. 274 05 4276