Množství tříděného odpadu stagnuje

 

10. 10. 2014

V roce 2013 bylo v České republice vyprodukováno 23,7 mil. tun odpadu, z toho 85 % podnikovou sférou. Na jednoho obyvatele připadlo v průměru 307 kg komunálního odpadu za rok, z toho 43 kg skončilo v barevných kontejnerech. Přestože je množství vytříděného komunálního odpadu vyšší než před deseti lety, v posledních letech se množství tříděného odpadu nezvyšuje.

Proti roku 2012 bylo loni celkové množství vyprodukovaného odpadu o 1,2 % vyšší, největší část připadá na ekonomické subjekty, které vykázaly odpad ve výši 20,1 mil. tun. „Tři čtvrtiny podnikových odpadů v České republice pochází každoročně od pouhých tří set firem,“ říká Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. „Největší podíl na produkci podnikového odpadu pak mají stavební firmy, které v roce 2013 vyprodukovaly téměř 9 mil. tun odpadu,“ dodává.

Podniky se v posledních letech snaží vytěžit z odpadu maximum a přepracovat ho k dalšímu použití. V roce 2013 tak bylo dále využito 12 mil. tun odpadu, z toho přibližně 1 mil. tun jako palivo k výrobě energie. Na skládkách skončily necelé 4 mil. tun odpadů, to je o 1,6 % méně než v roce 2012.

Komunálního odpadu, tj. domovního odpadu, odpadu ze škol, úřadů či od drobných živnostníků, bylo v roce 2013 vyprodukováno 3,2 mil. tun, tedy stejně jako v roce 2012. Většinu odpadu (66 %) tvořil směsný komunální odpad. Vytříděného odpadu bylo 450 tis. tun (14 %). „Každý obyvatel České republiky v loňském roce vytřídil 14 kg papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 4 kg kovů a 4 kg ostatního odděleně sbíraného odpadu. Jedná se o stejné množství tříděného odpadu jako v roce 2012, i když celkové množství odpadu vyprodukované jedním obyvatelem pokleslo z 308 na 307 kg odpadu ročně,“ upřesňuje Miloslava Veselá, vedoucí oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ.
Recyklováno a kompostováno bylo 24 % komunálního odpadu, 20 % skončilo ve spalovnách komunálních odpadů a více než polovina byla odvezena na skládky.

Více informací najdete v publikaci „Produkce, využití a odstranění odpadů 2013


Kontakty:

Ing. Miloslava Veselá
Vedoucí oddělení statistiky životního
prostředí ČSÚ
Tel.: 472 706 157
E-mail: miloslava.vesela@czso.cz
Ing. Jiří Hrbek
Ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ
Tel.: 274 052 331
E-mail: jiri.hrbek@czso.cz  • ČSÚ TZ 141010 Odpady.docx