Ministerstva a státní instituce

 

Ministerstva:
 

Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz
Ministerstvo financí www.mfcr.cz
Ministerstvo kultury www.mkcr.cz
Ministerstvo obrany www.army.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz
Ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz
Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz
Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz
Ministerstvo zemědělství www.mze.cz
Ministerstvo životního prostředí www.env.cz

 

Státní instituce:
 

Úřad vlády ČR www.vlada.cz
Poslanecká sněmovna www.psp.cz
Senát www.senat.cz
Stálá mise ČR při OECD www.mfa.cz/oecd.paris
Česká národní banka www.cnb.cz
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu www.nipos.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky www.uzis.cz
Úřad práce www.uradprace.cz
Celní správa ČR www.celnisprava.cz
Oficiální portál pro podnikání www.businessinfo.cz
Portál veřejné správy portal.gov.cz
Český telekomunikační úřad www.ctu.cz