Mimořádná revize národních účtů

 

16. 9. 2014

Ve středu 1. října 2014 zveřejní Český statistický úřad (ČSÚ) revidované národní účty České republiky od roku 1990 do současnosti v pojetí evropského standardu ESA 2010. Tato mimořádná revize ovlivní celý systém národních účtů, včetně hlavních makroagregátů – hrubého domácího produktu, hrubého národního důchodu a poměru dluhu a deficitu vládních institucí k HDP.

ČSÚ dne 16. září seznámil veřejnost s klíčovými výsledky revize národních účtů v pojetí nového standardu ESA 2010, který vychází z celosvětového standardu SNA 2008. Jde o téměř finální výsledky, které budou v plné šíři publikovány 1. října 2014. Revize, která nyní v ČSÚ probíhá, je výsledkem koordinovaného přístupu Eurostatu uplatňovaného ve všech členských zemí EU. V zemích mimo EU revize buď již proběhla (např. Austrálie, USA), nebo se teprve připravuje.

Samotná revize byla vynucena měnící se ekonomickou realitou, kdy statistici na mezinárodní úrovni přijali celosvětový standard SNA 2008, jehož cílem bylo reflektovat změny ve společnosti především s důrazem na znalostní ekonomiku, informační technologie, význam výzkumu a vývoje apod. SNA 2008, stejně jako i předchozí standard národního účetnictví, má svou evropskou modifikaci formálně zakotvenou jako nařízení EU 543/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému účtů ESA2010.

Prezentované změny jsou výsledkem dvouleté práce týmu odborníků ČSÚ. Implementaci ESA 2010 pojal ČSÚ velmi vážně a díky vysokému pracovnímu nasazení je ČR jedinou členskou zemí EU, která nový standard přijímá bez jakýchkoli výjimek. ČSÚ tedy bude publikovat celou časovou řadu sektorových účtů od roku 1993 a časovou řadu hlavních makroekonomických agregátů od roku 1990. I touto cestou se tak snaží svým uživatelům usnadnit orientaci v revidovaných údajích.

Jako v předchozích velkých revizích se i nyní změní hlavní makroekonomické agregáty, např. hrubý domácí produkt, národní důchod, tvorba kapitálu, a dojde i ke změně klíčových poměrových ukazatelů. Nejzajímavější změny jsou v úrovni tvorby a užití hrubého domácího produktu a změny v deficitu a dluhu vládních institucí. V referenčním roce 2010 dochází k nárůstu HDP o 4,3 % a k poklesu maastrichtského dluhu vládních institucí z 38,4 % na 38,2 % a deficitu z -4,7 % na -4,4 %

Kontakt:

Ing. Vladimír Kermiet
Odbor národních účtů ČSÚ
Tel.: 274 054 247
E-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Ing. Václav Rybáček, Ph.D.
Odbor vládních a finančních účtů ČSÚ
Tel. 274 052 596
e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz  • ČSÚ TK NÚ TZ.docx
  • ČSÚ TK NÚ prezentace.pdf
  • ČNB TK prezentace.pdf