Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

 


  • Sdělení ČSÚ ze dne 28. listopadu 2012 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)