Mezinárodní organizace - data, statistiky

 

OECD

OECD, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Statistiky
OECD Ekonomický přehled České republiky 
Ekonomická studie OECD o ČR v plné online verzi.
OECD Factbook  
Statistická ročenka OECD, volný přístup na on-line tabulky, grafy i přehledné texty.
OECD Going for Growth  
Roční publikace OECD přinášející přehled vývoje strukturálních politik v zemích OECD ze srovnávacího hlediska.
OECD Better Life Initiative: Measuring Well-Being and Progress
Globální projekt OECD pro sledování a zpracování základních ukazatelů vývoje lidské společnosti.
OECD-WTO TiVA (Trade in Value Added indicators) database
 

OSN
Statistická divize OSN (UN Statistical Division)
UNSC, Statistická komise OSN
UNdata
Přístup do mezinárodních statistických databází z jednoho místa.
UN Comtrade
Databáze zahraničního obchodu OSN.
Sustainable Development Goal indicators
UNAIDS, Společný program OSN pro HIV/AIDS
Data a odhady.
UNCTAD, Konference OSN pro obchod a rozvoj
Statistiky
UNECE, Evropská hospodářská komise OSN
UNEP, Program OSN pro životní prostředí
UNESCO, Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
Statistiky
UNHCR, úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Statistiky
UNICEF, Dětský fond OSN
Statistiky
UNIDO, Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
Statistiky
UN Population Division, Divize obyvatelstva OSN
UNODC, Úřad OSN pro drogy a kriminalitu
Data a analýzy.
UNWTO, Světová organizace cestovního ruchu
Statistiky
UNRIC, Evropské regionální informační centrum OSN
Seznam databází OSN.

 

IMF, Mezinárodní měnový fond
Data a statistiky.

WB, Světová banka
Data a statistiky.

Bank for International Settlements, Banka pro mezinárodní vypořádání
Statistika

Principal Global Indicators
Data za G-20 monitorující ekonomický a finanční vývoj těchto významných ekonomik. Stránka pod záštitou IMF je společným podnikem Inter-Agency Group on Economic and Financial Statistics, kam patří Banka pro mezinárodní vypořádání, Evropská centrální banka, Eurostat, Mezinárodní měnový fond, OECD, OSN a Světová banka.

ILO, Mezinárodní organizace práce
Statistiky a databáze.

FAO, Organizace pro výživu a zemědělství - FAOSTAT

WHO, Světová zdravotnická organizace - Global Health Observatory
Statistiky

WTO, Světová obchodní organizace
Data

SCORUS, Stálý výbor IAOS pro Regionální a městskou statistiku a výzkum

IEA, International Energy Agency
Statistiky

IAEA, Mezinárodní agentura pro atomovou energii
Zdroj dat NUCLEUS.

ICAO, Mezinárodní organizace pro civilní letectví
Data

ITU, Mezinárodní telekomunikační unie
Statistiky

UPU, Světová poštovní unie
Statistiky

WIPO, Světová organizace duševního vlastnictví
Statistiky

ASEAN, Sdružení národů jihovýchodní Asie
Statistiky

CIS STAT, Společenství nezávislých států
Statistiky

CIA - The World Factbook

US Census Bureau