Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 97)

 

Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 97) je již neplatná.
S účinností od 1. ledna 2014 byla sdělením Českého statistického úřadu zavedena Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011), která ISCED 97 nahrazuje v částech týkajících se úrovní vzdělání.
Pro obory vzdělání byla s účinností od 1. ledna 2016 zavedena Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013).
Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 97) je tedy plně nahrazena dvěma výše uvedenými klasifikacemi.