Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)

 


  • Sdělení ČSÚ ze dne 17. ledna 2005 o aktualizaci Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)