Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

 

  • Sdělení ČSÚ ze dne 17. září 2020 o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)