Srovnání krajů v České republice - 2015


Grafy
Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2013 PNG
Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2014 PNG
Nakládání s odpady podle vybraných způsobů nakládání v roce 2014 PNG
Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2014 PNG
Míra investic podle krajů PNG
Podíl nezaměstnaných osob v % a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31. 12. 2014 podle krajů PNG
Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2014 PNG
Hospodaření zemědělských podniků na vlastní půdě podle krajů v roce 2013 PNG
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů PNG
Stavební práce podle dodavatelských smluv v roce 2014 PNG
Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2014 PNG
Délka silnic a dálnic na 1 km2 podle krajů k 31. 12. 2014 PNG

Zveřejněno dne: 15.01.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.