Metody odhadů hrubého domácího produktu

 

17. června 2015

Jak vznikají odhady čtvrtletního HDP? Primárně platí, že odhady HDP se závazně řídí standardem pro sestavování účtů ESA 2010 a jsou auditovány externími odborníky.

Správnost používaných metod a postupů čtvrtletních odhadů garantuje skutečnost, že daná oblast prošla v posledním roce v souladu s přísnými kritérii ČSÚ a Eurostatu externím auditem klíčových tuzemských odborníků, kteří potvrdili metody a postupy používané ČSÚ.

Odhady vývoje čtvrtletního HDP se dále řídí revizní politikou, která zabezpečuje zpřesňování řady údajů v čase a minimalizuje počet revizí a jejich rozsah.

V současnosti je připravován v souladu se zmíněnou revizní politikou třetí odhad HDP, který bude plánovaně publikován dne 30. června. K dílčím dotazům, jež jsme obdrželi k odhadu HDP za 1. čtvrtletí 2015, lze zároveň uvést, že bude předložena i analýza pojednávající o vlivech, které se promítly do výsledků o vývoji české ekonomiky. Odborníci z ČSÚ ji uveřejní v dalším vydání časopisu Statistika&My. Zájemcům o toto téma lze rovněž doporučit krátký komentář doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D., s názvem „VŠE o... odhadu čtvrtletního vývoje HDP“, jenž byl uveřejněn dne 4. června na serveru iHNed.cz http://archiv.ihned.cz/c1-64110600-vse-o-odhadu-ctvrtletniho-vyvoje-hdp.


Kontakt:
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
tel.: 274 052 017
mob.: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz

  • csu_tz_150617_metody_odhadu_hdp