Metodiky pro orgány státní statistické služby a ONAs

 

Na základě zmocnění vyplývajícího ze zákona č. 89/1995 Sb. (§ 4 odst. 3) a z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (čl. 5a odst. 2 písm. g) byly Českým statistickým úřadem v rámci jeho koordinační role vypracovány níže uvedené pokyny, tzv. metodiky k zajištění kvality produkovaných statistik. Cílem těchto metodik je konkretizovat postupy pro naplňování příslušných zásad Kodexu evropské statistiky a vytvořit tak znalostní základnu pro ostatní producenty evropské statistiky v ČR.

Za účelem zajištění kvality statistik produkovaných ostatními producenty Český statistický úřad pravidelně vyhodnocuje, jak tito producenti plní postupy dané metodikami.
 

Přehled metodik

I. Státní statistická služba a orgány oprávněné vykonávat státní statistickou službu
II. Organizace státní statistické služby v orgánech státní statistické služby
III. Slib mlčenlivosti
IV. Koordinační role Českého statistického úřadu
V. Spolupráce při přípravě statistických zjišťování
VI. Spolupráce při snižování administrativní zátěže zpravodajských jednotek statistických zjišťování
VII. Využití administrativních zdrojů dat pro statistické účely
VIII. Správa a užití statistických klasifikací a číselníků
IX. Sezónní očišťování
X. Ochrana osobních údajů (dle GDPR)
XI. Ochrana důvěrných statistických údajů
XII. Poskytování a zveřejňování statistických informací
XIII. Poskytování důvěrných statistických údajů
XIV. Odborné vzdělávání a kurzy