Metodika vyčíslení podílu samostavitelů na hodnotě nových rodinných domů a rekonstrukcích stávajících rodinných domů

 

Číslo projektu: TITACSU035

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Program: Program BETA2

Číslo smlouvy: 2021005, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16807351

Hlavní vědní obor: Ekonomie (AH)

Vedlejší vědní obor: Stavebnictví (JN)

Název výzkumné potřeby: Metodika vyčíslení podílu samostavitelů na hodnotě nových rodinných domů a rekonstrukcích stávajících rodinných domů

Cíl potřeby: Vývoj metody stanovení průměrného podílu samostavitelů na celkové hodnotě stavby či rekonstrukce, tzn. jaká část konečné hodnoty stavby je vytvářena svépomocí. Odhadovaný podíl musí být průměrem za celou Českou republiku. Je možné odhadovat ukazatel v krajském členění, což umožní vypočíst vážený průměr za Českou republiku pomocí počtu nových rodinných domů v krajích v daném roce ze statistiky stavebnictví ČSÚ. Vzhledem k tomu, že se předpokládá různé zapojení samostavitelů při výstavbě nových rodinných domů (RD) a při rekonstrukcích stávajících, požadujeme vývoj metod oddělených pro: 1) výstavbu nových RD 2) rekonstrukce stávajících RD. Za rekonstrukci považujeme nákladnější úpravy či výměnu funkčních celků rodinných domů, např. novou omítku, výměnu oken, novou střešní krytinu, rekonstrukci koupelny apod. Naopak za rekonstrukce nepovažujeme drobné opravy a údržbu, například malování, výměnu dveřního kování, výměnu vodovodní baterie atd. Za samostavitele je považován stavitel, který realizuje všechny nebo část aktivit spojených se stavbou či rekonstrukcí samostatně. Předpokládáme, že se podíl samostavitelů v průběhu času mění, proto by výsledkem metody měl být, vedle stanovení podílu samostavitelů za rok 2019, případně rok 2020, i návrh postupu na aktualizaci hodnot podílů do budoucnosti.

Doba řešení: 01.06.2021 – 28.02.2023

Maximální určená finanční alokace v Kč: 1 665 921,60 Kč

Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (ESA 2010). ČSÚ musí při sestavování národních účtů a stanovení vládního deficitu plně odpovídat nařízení ESA 2010 a je také ze strany Eurostatu podrobován pravidelným kontrolám. Splňovat mezinárodní nařízení vyplývá ze Zákona o státní statistické službě 89/1995 § 1, národní účty jako součást ČSÚ jsou zmíněny v § 4 odst. d) e).

  • Výsledek: Metodika (pdf)