Metodická poznámka k indexu spotřebitelských cen za květen 2021 (COVID-19)

 

Vzhledem k vládním opatřením v důsledku pandemie COVID-19 byl v květnu 2021 omezen pohyb osob a uzavřeny některé prodejny a provozovny služeb, což mělo přímý nebo nepřímý dopad na spotřebu domácností, a tedy i na indexy spotřebitelských cen.

Metodický postup, jak se s těmito nečekanými výkyvy ve spotřebě domácností pro index spotřebitelských cen vyrovnat, vycházel ze stávající koncepce tohoto cenového indexu a z jednotného postupu členských zemí EU v současné situaci pro harmonizovaný index (HICP), jehož metodika je směrodatná i pro index národní (CPI). Základní principy jsou detailně popsány v metodické poznámce za duben 2020.


Konkrétní řešení pro zajištění kontinuity časových řad vybraných cenových indexů v květnu 2021

Z hlediska podílu na omezení spotřeby v rámci spotřebitelského koše se jednalo o tyto oddíly (ECOICOP):

Doprava (07) – Pro cenový index letecké dopravy byl částečně použit úhrnný index cen dopravních služeb (07.3).

Rekreace a kultura (09) – Pro rekreační a kulturní služby (09.4) byly částečně použity ceny minulého měsíce, a to v případech, kdy se ceny typicky mění velmi málo (vstupné). Pro dovolené s komplexními službami (09.6) byly ceny kombinací cen vyšetřených z ceníků a cen v květnu realizovaných zahraničních zájezdů.

Stravování a ubytování (11) – Část cen byla vyšetřena na internetu, z ceníků a telefonicky; pro stravovací služby (11.1) také z prodejů z okének. Pro ubytovací služby (11.2) byly částečně užity ceny za duben.