Metodická poznámka k indexu spotřebitelských cen za duben 2021 (COVID-19)

 

Vzhledem k vládním opatřením v důsledku pandemie COVID-19 byl v dubnu 2021 omezen pohyb osob a uzavřeny některé prodejny a provozovny služeb, což mělo přímý nebo nepřímý dopad na spotřebu domácností, a tedy i na indexy spotřebitelských cen.

Metodický postup, jak se s těmito nečekanými výkyvy ve spotřebě domácností pro index spotřebitelských cen vyrovnat, vycházel ze stávající koncepce tohoto cenového indexu a z jednotného postupu členských zemí EU v současné situaci pro harmonizovaný index (HICP), jehož metodika je směrodatná i pro index národní (CPI). Základní principy jsou detailně popsány v metodické poznámce za duben 2020.


Konkrétní řešení pro zajištění kontinuity časových řad vybraných cenových indexů v dubnu 2021

Z hlediska podílu na omezení spotřeby v rámci spotřebitelského koše se jednalo o tyto oddíly (ECOICOP):

Odívání a obuv (03) – Velká většina cen byla vyšetřena na internetu. Pro sezónní oděvy a obuv byly použity běžné metody k ošetření sezónnosti.

Bytové vybavení a zařízení domácnosti (05) – Ceny v supermarketech, drogeriích a většina služeb byly vyšetřeny standardně. Ostatní ceny byly vyšetřeny na internetu a z ceníkových cen.

Doprava (07) – Ceny automobilů, motocyklů a jízdních kol byly vyšetřeny telefonicky, na internetu a z ceníkových cen. Pro cenový index letecké dopravy byl použit úhrnný index cen dopravních služeb (07.3).

Rekreace a kultura (09) – Většina cen byla vyšetřena na internetu, případně z ceníků. Pro rekreační a kulturní služby (09.4) byly částečně použity ceny minulého měsíce, a to v případech, kdy se ceny typicky mění velmi málo (vstupné). Pro dovolené s komplexními službami (09.6) byly ceny kombinací cen vyšetřených z ceníků a cen v dubnu realizovaných zahraničních zájezdů.

Stravování a ubytování (11) – Ceny byly vyšetřeny na internetu, z ceníků a telefonicky; pro stravovací služby (11.1) také z prodejů z okének. Pro ubytovací služby (11.2) byly částečně užity ceny za březen.

Ostatní zboží a služby (12) – Velká část cen byla vyšetřena standardně; chybějící ceny, zejména pro kadeřnické salóny a zařízení osobní péče (12.11) byly vyšetřeny na internetu a z ceníků.