Metodická poznámka k indexu spotřebitelských cen za červen 2020 (COVID-19)

 

Vzhledem k vládním opatřením v důsledku pandemie COVID-19 byl během dubna 2020 omezen pohyb osob a uzavřeny některé prodejny a provozovny služeb, což mělo přímý nebo nepřímý dopad na spotřebu domácností, a tedy i na indexy spotřebitelských cen. V květnu a červnu 2020 došlo k postupnému uvolňování opatření, což umožnilo obnovu spotřeby ve většině utlumených segmentů a rovněž návrat statistického šetření do standardních podmínek.

Metodický postup, jak se s těmito nečekanými výkyvy ve spotřebě domácností pro index spotřebitelských cen vyrovnat, vycházel ze stávající koncepce tohoto cenového indexu a z jednotného postupu členských zemí EU v současné situaci pro harmonizovaný index (HICP), jehož metodika je směrodatná i pro index národní (CPI). Základní principy jsou detailně popsány v metodické poznámce za duben 2020.


Konkrétní řešení pro zajištění kontinuity časových řad vybraných cenových indexů v červnu 2020

Z hlediska podílu na omezení spotřeby v rámci spotřebitelského koše se jednalo o tyto oddíly (ECOICOP):

Doprava (07) - Pro cenový index letecké dopravy byl částečně použit úhrnný index cen dopravních služeb (07.3).

Rekreace a kultura (09) - Pro dovolené s komplexními službami v zahraničí (09.602) byla pro nutnou imputaci cenového indexu použita kombinace cenového indexu dovolených s komplexními službami v tuzemsku (09.601) a cen již v červnu realizovaných zahraničních zájezdů.