Metodická poznámka k indexu spotřebitelských cen - imputované nájemné - říjen 2021

 

Imputované nájemné vlastníků - nájemníků (náklady vlastnického bydlení)

Výpočet indexu vychází z konceptu mezinárodní statistiky Owner Occupied Housing Price Index založené na akvizičním přístupu při měření výdajů vlastníků svých obydlí. Nákup nemovitostí domácnostmi je v systému národních účtů považován za investice, a nejsou zahrnuty do konečné spotřeby domácností. Na druhé straně spotřeba domácností obsahuje služby bydlení ve vlastní nemovitosti. Cenová statistika spíše než na vlastní hodnotu spotřeby domácností pohlíží na aktuální náklady této spotřeby - proto se na bytové nemovitosti, které budou sloužit vlastnímu bydlení, dívá stejně jako na zboží dlouhodobé spotřeby (jako například osobní automobil). Z těchto důvodů se index cen imputovaného nájemného v rámci indexu spotřebitelských cen počítá jako index nákladů na pořízení, rozšiřování a údržbu bytového fondu pro vlastnické bydlení, a to včetně souvisejících služeb a daní, které domácnosti v této souvislosti platí. Index spotřebitelských cen obsahuje pouze souhrnné výdaje všech domácností placené ostatním subjektům, nejsou v něm proto zahrnuty nákupy domácností od ostatních domácností (zejména vzájemné nákupy bytů mezi domácnostmi).

Index nákladů vlastnického bydlení se skládá z těchto cenových indexů:

  • tržní ceny nových bytů a rodinných domů prodaných jako finální produkt pro vlastní bydlení
  • individuální výstavba nových rodinných domů (všechny formy)
  • renovace a přestavby rodinných domů
  • renovace bytových domů
  • rekonstrukce a údržba bytů a rodinných domů
  • platba za realitní zprostředkování
  • daně z transakcí (např. daň z nabytí nemovitých věcí zrušená v roce 2020)

Zdrojem pro výpočet těchto cenových indexů jsou detailní údaje o cenách stavebních prací a materiálových vstupů pro stavebnictví, cenová šetření nových bytů a rodinných domů a šetření plateb za realitní zprostředkování.

Podrobněji viz metodická příručka Imputované nájemné vlastníků - nájemníků (náklady vlast. bydlení) – str. 18