Měsíční vývoj meziročního indexu spotřebitelských cen

 

Nahrávám data grafu...
* Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

Zdroj dat: Veřejná databáze ČSÚ