Mzdy učitelů v regionálním školství - 2013–2020


Učitelky v mateřských školách
Tab. 2.1: Mzdy učitelek v mateřských školách podle sféry působení Excel PDF
Tab. 2.2: Mzdy učitelek v mateřských školách podle nejvyššího stupně dosaženého vzdělání Excel PDF
Tab. 2.3a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelek v mateřských školách podle věku Excel PDF
Tab. 2.3b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelek v mateřských školách podle věku Excel PDF
Tab. 2.4a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelek v mateřských školách podle délky posledního zaměstnání Excel PDF
Tab. 2.4b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelek v mateřských školách podle délky posledního zaměstnání Excel PDF
Tab. 2.5a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelek v mateřských školách v krajích ČR Excel PDF
Tab. 2.5b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelek v mateřských školách v krajích ČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 18.08.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.