Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2014


Mapy a kartogramy
Geografická mapa Moravskoslezského kraje JPG
Administrativní členění Moravskoslezského kraje JPG
Města a městyse v Moravskoslezském kraji JPG
Zkratky krajů a okresů Excel
1. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel přirozenou měnou podle obcí v Moravskoslezském kraji v letech 2009–2013 JPG
2. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Moravskoslezském kraji v letech 2009–2013 JPG
3. Podíl obyvatel ve věku 65 a více let podle obcí v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2013 JPG
4. Dokončené byty podle obcí v Moravskoslezském kraji v letech 2009–2013 JPG
5. Přírůstek (úbytek) obyvatelstva přirozenou měnou v letech 2009–2013 JPG
6. Obyvatelstvo ve věku 65 a více let k 31. 12. 2013 JPG
7. Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2013 JPG
8. Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2013 JPG
9. Dlouhodobě nezaměstnaní k 31. 12. 2013 JPG
10. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2012 JPG
11. Soukromí podnikatelé k 31. 12. 2013 JPG
12. Sklizeň řepky v letech 2009–2013 JPG
13. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2013 JPG
14. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2013 JPG
15. Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2013 JPG
16. Žáci (denního studia) škol poskytujících střední vzdělání v roce 2013 JPG
17. Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2013 JPG
18. Škody vzniklé při dopravních nehodách v roce 2013 JPG
19. Zjištěné trestné činy v roce 2013 JPG
20. Volební účast a podíl vybraných stran na celkovém počtu získaných hlasů ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 JPG

Zveřejněno dne: 29.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.