Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2021


Mapy a kartogramy
Geografická mapa Jihočeského kraje PNG
Administrativní členění Jihočeského kraje PNG
Města a městyse v Jihočeském kraji PNG
Texty a značky na geografické mapě kraje Excel
Zkratky krajů a okresů Excel
1. Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Jihočeském kraji v letech 2016–2020 PNG
2. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Jihočeském kraji v letech 2016–2020 PNG
3. Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Jihočeském kraji k 31. 12. 2020 PNG
4. Dokončené byty podle obcí v Jihočeském kraji v letech 2016–2020 PNG
5. Spotřeba vody v roce 2020 a vývoj cen vody PNG
6. Živě narození v roce 2020 PNG
7. Zemřelí v letech 2015–2019 PNG
8. Zemřelí v roce 2020 PNG
9. Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
10. Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2020 PNG
11. Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2020 PNG
12. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2019 PNG
13. Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2020 PNG
14. Ekologické zemědělství PNG
15. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2020 PNG
16. Spotřeba elektřiny netto v roce 2020 PNG
17. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2020 PNG
18. Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2020 PNG
19. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2020 PNG
20. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením v prosinci 2020 PNG
21. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením ve věku do 18 let v prosinci 2020 PNG
22. Dopravní nehody zapříčiněné nesprávným předjížděním v roce 2020 PNG

Zveřejněno dne: 20.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.