Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2016


Mapy a kartogramy
Geografická mapa Olomouckého kraje JPG
Administrativní členění Olomouckého kraje PNG
Města a městyse v Olomouckém kraji JPG
Zkratky krajů a okresů Excel
1. Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Olomouckém kraji v letech 2011–2015 PNG
2. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Olomouckém kraji v letech 2011–2015 PNG
3. Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Olomouckém kraji k 31. 12. 2015 PNG
4. Dokončené byty podle obcí v Olomouckém kraji v letech 2011–2015 PNG
5. Spotřeba vody v roce 2015 a vývoj ceny vodného PNG
6. Živě narození v roce 2015 PNG
7. Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2015 PNG
8. Zemřelí na novotvary v roce 2015 PNG
9. Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
10. Příjmy domácností v roce 2014 PNG
11. Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2015 PNG
12. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2015 PNG
13. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2014 PNG
14. Zemědělská produkce v roce 2015 PNG
15. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2015 PNG
16. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2015 PNG
17. Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2015 PNG
18. Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2015 PNG
19. Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2015 PNG
20. Škody vzniklé při požárech v roce 2015 PNG

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.