Srovnání krajů v České republice - 2019


Mapy a kartogramy
Zkratky krajů a okresů Excel
Regiony soudržnosti (NUTS 2) a kraje (NUTS 3) České republiky PNG
Kraje (NUTS 3) a okresy České republiky PNG
Kraje (NUTS 3) a SO ORP České republiky PNG
Spotřeba vody v roce 2018 a vývoj cen vody PNG
Sňatky v roce 2018 PNG
Zemřelí na nemoci dýchací soustavy v roce 2018 PNG
Zemřelí na vnější příčiny úmrtí v roce 2018 PNG
Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2018 PNG
Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2018 PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2017 PNG
Sklizeň řepky v letech 2014–2018 PNG
Těžba dřeva v roce 2018 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2018 PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2018 PNG
Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2018 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2018 PNG
Lůžka v domovech pro seniory k 31. 12. 2018 PNG
Dopravní nehody způsobené nepřiměřenou rychlostí v roce 2018 PNG

Zveřejněno dne: 16.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.