Srovnání krajů v České republice - 2018


Mapy a kartogramy
Zkratky krajů a okresů Excel
Spotřeba vody v roce 2017 a vývoj cen vodného PNG
Živě narození v roce 2017 PNG
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2017 PNG
Zemřelí na novotvary v roce 2017 PNG
Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2017 PNG
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2017 PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2016 PNG
Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2017 PNG
Zornění obhospodařované zemědělské půdy a struktura osevních ploch k 31. 5. 2017 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2017 PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2017 PNG
Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2017 PNG
Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017 PNG
Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v roce 2017 PNG
Podíl dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu v roce 2017 PNG

Zveřejněno dne: 16.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.