Srovnání krajů v České republice - 2020


Mapy a kartogramy
Zkratky krajů a okresů Excel
Regiony soudržnosti (NUTS 2) a kraje (NUTS 3) České republiky PNG
Kraje (NUTS 3) a okresy České republiky PNG
Kraje (NUTS 3) a SO ORP České republiky PNG
Spotřeba vody v roce 2019 a vývoj cen vody PNG
Živě narození mimo manželství v roce 2019 PNG
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2019 PNG
Zemřelí na novotvary v roce 2019 PNG
Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2019 PNG
Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2019 PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2018 PNG
Sklizeň brambor v letech 2015–2019 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2019 PNG
Spotřeba elektřiny netto v roce 2019 PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2019 PNG
Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2019 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2019 PNG
Příjemci invalidních důchodů v roce 2019 PNG
Dopravní nehody způsobené nedáním přednosti v jízdě v roce 2019 PNG

Zveřejněno dne: 18.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.