Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2019


Mapy a kartogramy
Geografická mapa Karlovarského kraje PNG
Administrativní členění Karlovarského kraje PNG
Města a městyse v Karlovarském kraji PNG
Texty a značky na geografické mapě kraje Excel
Zkratky krajů a okresů Excel
1. Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Karlovarském kraji v letech 2014–2018 PNG
2. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Karlovarském kraji v letech 2014–2018 PNG
3. Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018 PNG
4. Dokončené byty podle obcí v Karlovarském kraji v letech 2014–2018 PNG
5. Spotřeba vody v roce 2018 a vývoj cen vody PNG
6. Sňatky v roce 2018 PNG
7. Zemřelí na nemoci dýchací soustavy v roce 2018 PNG
8. Zemřelí na vnější příčiny úmrtí v roce 2018 PNG
9. Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
10. Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2018 PNG
11. Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2018 PNG
12. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2017 PNG
13. Sklizeň řepky v letech 2014–2018 PNG
14. Těžba dřeva v roce 2018 PNG
15. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2018 PNG
16. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2018 PNG
17. Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2018 PNG
18. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2018 PNG
19. Lůžka v domovech pro seniory k 31. 12. 2018 PNG
20. Dopravní nehody způsobené nepřiměřenou rychlostí v roce 2018 PNG

Zveřejněno dne: 19.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.