Srovnání krajů v České republice - 2022


Mapy a kartogramy
Zkratky krajů a okresů Excel
Regiony soudržnosti (NUTS 2) a kraje (NUTS 3) České republiky PNG
Kraje (NUTS 3) a okresy České republiky PNG
Kraje (NUTS 3) a SO ORP České republiky PNG
Spotřeba vody v roce 2021 a vývoj cen vody PNG
Sňatky v roce 2021 PNG
Živě narození v roce 2021 PNG
Zemřelí v roce 2021 PNG
Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2021 PNG
Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2021 PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2020 PNG
Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2021 PNG
Intenzita chovu hospodářských zvířat a struktura stavů v dobytčích jednotkách k 1. 4. 2022 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2021 PNG
Spotřeba elektřiny netto v roce 2021 PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2021 PNG
Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2021 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2021 PNG
Průměrná měsíční výše starobního důchodu mužů v prosinci 2021 PNG
Průměrná měsíční výše starobního důchodu žen v prosinci 2021 PNG
Dopravní nehody zapříčiněné nepřiměřenou rychlostí v roce 2021 PNG
Změna počtu obyvatel mezi sčítáním 2011 a 2021 PNG
Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním podle SLDB 2021 PNG

Zveřejněno dne: 17.01.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.