Statistická ročenka Pardubického kraje - 2018


Mapy a kartogramy
Geografická mapa Pardubického kraje PNG
Administrativní členění Pardubického kraje PNG
Města a městyse v Pardubickém kraji PNG
Texty a značky na geografické mapě kraje Excel
Zkratky krajů a okresů Excel
1. Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Pardubickém kraji v letech 2013–2017 PNG
2. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Pardubickém kraji v letech 2013–2017 PNG
3. Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Pardubickém kraji k 31. 12. 2017 PNG
4. Dokončené byty podle obcí v Pardubickém kraji v letech 2013–2017 PNG
5. Spotřeba vody v roce 2017 a vývoj cen vodného PNG
6. Živě narození v roce 2017 PNG
7. Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2017 PNG
8. Zemřelí na novotvary v roce 2017 PNG
9. Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
10. Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2017 PNG
11. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2017 PNG
12. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2016 PNG
13. Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2017 PNG
14. Zornění obhospodařované zemědělské půdy a struktura osevních ploch k 31. 5. 2017 PNG
15. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2017 PNG
16. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2017 PNG
17. Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2017 PNG
18. Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017 PNG
19. Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v roce 2017 PNG
20. Podíl dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu v roce 2017 PNG

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.