Srovnání krajů v České republice - 2017


Kartogramy
Zkratky krajů a okresů Excel
Spotřeba vody v roce 2016 a vývoj cen vodného PNG
Děti narozené mimo manželství v roce 2016 PNG
Zemřelí na nemoci dýchací soustavy v roce 2016 PNG
Zemřelí na vnější příčiny úmrtí v roce 2016 PNG
Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2016 PNG
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce - absolventi a mladiství k 31. 12. 2016 PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2015 PNG
Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku PNG
Lesní pozemky a těžba dřeva v roce 2016 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2016 PNG
Domácnosti podle druhu používaných paliv a energií PNG
Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2016 PNG
Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2016 PNG
Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016 PNG
Věcné škody při dopravních nehodách v roce 2016 PNG

Zveřejněno dne: 16.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.