Srovnání krajů v České republice - 2016


Kartogramy
Spotřeba vody v roce 2015 a vývoj cen vodného PNG
Živě narození v roce 2015 PNG
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2015 PNG
Zemřelí na novotvary v roce 2015 PNG
Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
Příjmy domácností v roce 2014 PNG
Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2015 PNG
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2015 PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2014 PNG
Zemědělská produkce v roce 2015 PNG
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2015 PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2015 PNG
Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2015 PNG
Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2015 PNG
Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2015 PNG
Škody vzniklé při požárech v roce 2015 PNG
Zkratky krajů a okresů Excel

Zveřejněno dne: 16.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.