Statistická ročenka Středočeského kraje - 2015


Mapy a kartogramy
Geografická mapa Středočeského kraje PNG
Administrativní členění Středočeského kraje PNG
Města a městyse ve Středočeském kraji PNG
Zkratky krajů a okresů Excel
1. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel přirozenou měnou podle obcí ve Středočeském kraji v letech 2010–2014 PNG
2. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí ve Středočeském kraji v letech 2010–2014 PNG
3. Podíl nezaměstnaných osob podle obcí ve Středočeském kraji k 31. 12. 2014 PNG
4. Dokončené byty podle obcí v Ústeckém kraji v letech 2010–2014 PNG
5. Děti narozené mimo manželství v roce 2014 PNG
6. Průměrný věk matky při narození prvního dítěte v roce 2014 PNG
7. Naděje dožití mužů při narození (průměr let 2010–2014) PNG
8. Naděje dožití žen při narození (průměr let 2010–2014) PNG
9. Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014 PNG
10. Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2014 PNG
11. Dlouhodobě nezaměstnaní k 31. 12. 2014 PNG
12. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2013 PNG
13. Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2014 PNG
14. Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku PNG
15. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2014 PNG
16. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2014 PNG
17. Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2014 PNG
18. Žáci (denního studia) škol poskytujících střední vzdělání v roce 2014 PNG
19. Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2014 PNG
20. Škody vzniklé při dopravních nehodách v roce 2014 PNG

Zveřejněno dne: 29.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.