Statistická ročenka Pardubického kraje - 2020


Mapy a kartogramy
Geografická mapa Pardubického kraje PNG
Administrativní členění Pardubického kraje PNG
Města a městyse v Pardubickém kraji PNG
Texty a značky na geografické mapě kraje Excel
Zkratky krajů a okresů Excel
1. Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Pardubickém kraji v letech 2015–2019 PNG
2. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Pardubickém kraji v letech 2015–2019 PNG
3. Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Pardubickém kraji k 31. 12. 2019 PNG
4. Dokončené byty podle obcí v Pardubickém kraji v letech 2015–2019 PNG
5. Spotřeba vody v roce 2019 a vývoj cen vody PNG
6. Živě narození mimo manželství v roce 2019 PNG
7. Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2019 PNG
8. Zemřelí na novotvary v roce 2019 PNG
9. Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
10. Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2019 PNG
11. Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2019 PNG
12. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2018 PNG
13. Sklizeň brambor v letech 2015–2019 PNG
14. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2019 PNG
15. Spotřeba elektřiny netto v roce 2019 PNG
16. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2019 PNG
17. Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2019 PNG
18. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2019 PNG
19. Příjemci invalidních důchodů v roce 2019 PNG
20. Dopravní nehody způsobené nedáním přednosti v jízdě v roce 2019 PNG

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.