Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2017


Mapy a kartogramy
Geografická mapa Olomouckého kraje PNG
Administrativní členění Olomouckého kraje PNG
Města a městyse v Olomouckém kraji PNG
Texty a značky na geografické mapě kraje Excel
Zkratky krajů a okresů Excel
1. Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Olomouckém kraji v letech 2012–2016 PNG
2. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Olomouckém kraji v letech 2012–2016 PNG
3. Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Olomouckém kraji k 31. 12. 2016 PNG
4. Dokončené byty podle obcí v Olomouckém kraji v letech 2012–2016 PNG
5. Spotřeba vody v roce 2016 a vývoj cen vodného PNG
6. Děti narozené mimo manželství v roce 2016 PNG
7. Zemřelí na nemoci dýchací soustavy v roce 2016 PNG
8. Zemřelí na vnější příčiny úmrtí v roce 2016 PNG
9. Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
10. Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2016 PNG
11. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce - absolventi a mladiství k 31. 12. 2016 PNG
12. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2015 PNG
13. Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku PNG
14. Lesní pozemky a těžba dřeva v roce 2016 PNG
15. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2016 PNG
16. Domácnosti podle druhu používaných paliv a energií PNG
17. Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2016 PNG
18. Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2016 PNG
19. Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016 PNG
20. Věcné škody při dopravních nehodách v roce 2016 PNG

Zveřejněno dne: 28.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.