Mapové portály

 

Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
komplexní služba vyhledávací, prohlížecí, internetový obchod, přístup do katastru nemovitostí

Národní geoportál INSPIRE Cenia, česká informační agentura životního prostředí
mapový portál jako součást budované evropské infrastruktury prostorových informací