Malý lexikon obcí České republiky - 2017

 
Kód: 320199-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jiří Halásek
E-mail: jiri.halasek@czso.cz

Všechna data publikace (1,9 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF

Kraje, okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností v ČR
Kraje a okresy ČR k 1.1.2017 - mapa PDF
Vybrané ukazatele v okresech, krajích Excel PDF
Vybrané ukazatele ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Velikostní skupiny obcí podle krajů, okresů - počet obcí Excel PDF
Velikostní skupiny obcí podle krajů, okresů - počet obyvatel Excel PDF
Velikostní skupiny obcí podle krajů, okresů - podíl obyvatel v % Excel PDF
Městské obyvatelstvo podle různých kritérií - kraje Excel PDF
Městské obyvatelstvo podle různých kritérií - správní obvody obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Seznam položek v tabulkách Excel PDF

Hlavní město Praha
Mapa PDF
Mapa - změna počtu obyvatel v městských částech mezi roky 2001 a 2016 PDF
Obvody a správní obvody Excel PDF
Městské části Odkaz [nové okno]

Středočeský kraj
Mapa - města a městyse PDF
Mapa - změna počtu obyvatel v obcích mezi roky 2001 a 2016