Obchod, pohostinství, ubytování - časové řady - Vybrané finanční ukazatele - roční - Klasifikace NACE Rev. 2 (CZ-NACE) 2005-2007

 

  • Vybrané finanční ukazatele - roční

  • Tab. 1 Obchod (CZ-NACE 45, 46, 47)