Česká republika v mezinárodním srovnání - 2014


MAKROEKONOMIKA
8.1. HDP na obyvatele podle standardu kupní síly Excel PDF
8.2. HDP na obyvatele podle standardu kupní síly (EU 28 = 100) Excel PDF
8.3. Meziroční míra růstu reálného HDP Excel PDF
8.4. Složky HDP v běžných cenách, 2013 Excel PDF
8.4. Složky HDP v běžných cenách, 2013 - dokončení Excel PDF
8.5. Podíl primárního sektoru na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v běžných cenách) Excel PDF
8.6. Podíl sekundárního sektoru na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v běžných cenách) Excel PDF
8.7. Podíl terciárního sektoru na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v běžných cenách) Excel PDF
8.8. Celkové příjmy sektoru vládních institucí v % HDP Excel PDF
8.9. Členění příjmů z daní a sociálních příspěvků sektoru vládních institucí, 2013 Excel PDF
8.10. Výdaje sektoru vládních institucí v % HDP Excel PDF
8.11. Výdaje sektoru vládních institucí podle funkcí, 2012 Excel PDF
8.11. Výdaje sektoru vládních institucí podle funkcí, 2012 - dokončení Excel PDF
8.12. Vládní deficit v % HDP Excel PDF
8.13. Vládní dluh konsolidovaný v % HDP Excel PDF
8.14. Hrubý disponibilní důchod Excel PDF
8.15. Hrubý upravený disponibilní důchod domácností Excel PDF
8.16. Konečná spotřeba, 2013 Excel PDF
8.17. Konečná spotřeba, meziroční změna Excel PDF
8.18. Komparativní cenové úrovně (EU 28 = 100) Excel PDF
8.19. Míra hrubých úspor domácností Excel PDF
8.20. Míra hrubého zadlužení domácností Excel PDF
8.21. Tvorba hrubého fixního kapitálu podle vybraných činností Excel PDF
8.21.Tvorba hrubého fixního kapitálu podle vybraných činností - dokončení Excel PDF
8.22. Tvorba hrubého fixního kapitálu, index (2010 = 100) Excel PDF
8.23. Hrubá míra investic nefinančních podniků Excel PDF
8.24. Podíl vývozu zboží a služeb na HDP ( v běžných cenách) Excel PDF
8.25. Podíl dovozu zboží a služeb na HDP (v běžných cenách) Excel PDF
8.26. Bilance zahraničního obchodu (v běžných cenách) Excel PDF
8.27. Platební bilance – běžný účet Excel PDF
8.28. Platební bilance – bilance zboží a služeb Excel PDF
8.29. Podíl salda běžného účtu na HDP Excel PDF
8.30. Platební bilance – finanční účet Excel PDF
8.31. Platební bilance – změna devizových rezerv (- přírůstek / + úbytek) Excel PDF
8.32. Platební bilance – přímé investice Excel PDF
8.33. Platební bilance – portfoliové investice Excel PDF
8.34. Devizový kurz – národní měna / EUR Excel PDF
8.35. Devizový kurz – národní měna / USD Excel PDF
8.36. Devizový kurz – národní měna / RUB Excel PDF
8.37. Parita kupní síly – národní měna / USD Excel PDF
8.38. Finanční transakce s aktivy Excel PDF
8.38. Finanční transakce s aktivy - dokončení Excel PDF
8.39. Finanční transakce se závazky Excel PDF
8.39. Finanční transakce se závazky - dokončení Excel PDF
8.40. Finanční rozvahy Excel PDF
8.41. Finanční aktiva Excel PDF
8.41. Finanční aktiva - dokončení Excel PDF
8.42. Finanční závazky Excel PDF
8.42. Finanční závazky - dokončení Excel PDF
8.43. Reálné jednotkové pracovní náklady, index (2005 = 100) Excel PDF
8.44. Produktivita práce (EU 28 = 100) Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.