Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj - 1. čtvrtletí 2020


M. Stavebnictví
Tab. M.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů Excel PDF
Tab. M.2 Stavební výroba podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.