Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2018


M. Stavebnictví
Tab. M.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů Excel PDF
Tab. M.2 Stavební výroba podle krajů Excel PDF
Graf M.5 Orientační hodnota staveb a průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Karlovarském kraji v roce 2018 PNG

Zveřejněno dne: 05.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.