Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. čtvrtletí 2018


M. Stavebnictví
Tab. M.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů Excel PDF
Tab. M.2 Stavební výroba podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.