Statistický bulletin - Hl. m. Praha - 1. čtvrtletí 2015


M. Stavebnictví
Tab. M.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů Excel PDF
Tab. M. 2 Stavební výroba podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.