Lidské zdroje ve vědě a technologiích

 

Věda a technologie jsou zdrojem přidané hodnoty, stimulem zahraničního obchodu, udržitelného hospodářského růstu, kvalifikovaných pracovních míst, prosperity regionů i společnosti. Hybnou silou vědy a techniky jsou bezpochyby kvalifikovaní odborníci a vědci. Statistika lidských zdrojů pro vědu a techniku sleduje jak počty, složení a příjmy specialistů v této oblasti, tak počty a strukturu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na vysokých školách.

Na následujících odkazech najdete konkrétní tabulkové výstupy za tyto dvě skupiny, a také podrobný popis metodiky jednotlivých statistik.