Licence v ČR - 2009

 
Kód: w-9607-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Karel Eliáš
E-mail: karel.elias@czso.cz

METODICKÁ ČÁST Word PDF
ANALYTICKÁ ČÁST Word PDF
1. Aktivní licence v České republice
1. 1 Aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy
1. 2 Aktivní licence na patenty a užitné vzory
2. Pasivní licence v České republice
2. 1 Pasivní licence podle předmětu licenční smlouvy
2. 2 Pasivní licence na patenty a užitné vzory

TABULKOVÁ ČÁST
Tab. 1 Aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy platné v roce 2009 Excel PDF
Tab. 2 Pasivní licence podle předmětu licenční smlouvy platné v roce 2009 Excel PDF
Tab. 3 Aktivní licence na patenty a užitné vzory podle sektoru jejich poskytovatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 3a Aktivní licence na patenty podle sektoru jejich poskytovatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 3b Aktivní licence na užitné vzory podle sektoru jejich poskytovatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 4 Aktivní licence na patenty a užitné vzory podle velikosti jejich poskytovatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 4a Aktivní licence na patenty podle velikosti jejich poskytovatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 4b Aktivní licence na užitné vzory podle velikosti jejich poskytovatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 5 Aktivní licence na patenty a užitné vzory podle odvětví jejich poskytovatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 5a Aktivní licence na patenty podle odvětví jejich poskytovatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 5b Aktivní licence na užitné vzory podle odvětví jejich poskytovatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 6 Aktivní licence na patenty a užitné vzory podle sídla jejich poskytovatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 6a Aktivní licence na patenty podle sídla jejich poskytovatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 6b Aktivní licence na užitné vzory podle sídla jejich poskytovatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 7 Aktivní licence na patenty a užitné vzory podle země smluvního partnera v roce 2009 Excel PDF
Tab. 7a Aktivní licence na patenty podle země smluvního partnera v roce 2009 Excel PDF
Tab. 7b Aktivní licence na užitné vzory podle země smluvního partnera v roce 2009 Excel PDF
Tab. 8 Pasivní licence na patenty a užitné vzory podle velikosti jejich nabyvatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 8a Pasivní licence na patenty podle velikosti jejich nabyvatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 8b Pasivní licence na užitné vzory podle velikosti jejich nabyvatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 9 Pasivní licence na patenty a užitné vzory podle odvětví jejich nabyvatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 9a Pasivní licence na patenty podle odvětví jejich nabyvatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 9b Pasivní licence na užitné vzory podle odvětví jejich nabyvatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 10 Pasivní licence na patenty a užitné vzory podle sídla jejich nabyvatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 10a Pasivní licence na patenty podle sídla jejich nabyvatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 10b Pasivní licence na užitné vzory podle sídla jejich nabyvatelů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 11 Pasivní licence na patenty a užitné vzory podle země smluvního partnera v roce 2009 Excel PDF
Tab. 11a Pasivní licence na patenty podle země smluvního partnera v roce 2009 Excel PDF
Tab. 11b Pasivní licence na užitné vzory podle země smluvního partnera v roce 2009 Excel PDF
Archiv:
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.