Licence na předměty průmyslového vlastnictví - 2020

 
Kód: 213002-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Karel Eliáš
E-mail: karel.elias@czso.cz

Všechna data publikace (1,2 MB) ZIP
Celá publikace (0,8 MB) PDF
Metodická část Word PDF
Analytická část Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Poskytnuté licence podle předmětu licenční smlouvy Excel PDF
Tab. 2 Počet poskytovatelů licencí podle předmětu licenční smlouvy a výše přijatých licenčních poplatků Excel PDF
Tab. 3 Počet poskytovatelů licencí na patenty a užitné vzory Excel PDF
Tab. 4 Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory podle sídla poskytovatelů Excel PDF
Tab. 5 Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory podle sektoru poskytovatele Excel PDF
Tab. 6 Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory podle velikosti poskytujících podniků Excel PDF
Tab. 7 Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory podle odvětví poskytujících podniků Excel PDF
Tab. 8 Poskytnuté licence na patenty podle vybraných kódů produkce Excel PDF
Tab. 9 Poskytnuté licence na užitné vzory podle vybraných kódů Excel PDF
Tab. 10 Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory podle země smluvního partnera Excel PDF
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.