Lesy pokrývají třetinu Česka, myslivců ale ubývá

 

Myslivců je v Česku rok od roku méně. Počet honiteb však mírně roste. Přibývá odstřelu černé, jelení, daňčí a mufloní zvěře. Lesy pokrývají bezmála třetinu republiky. Těžba dřeva v posledních letech stagnuje.

Výměra lesních pozemků se od roku 1950 zvětšila o 154 tisíc ha na současných 2 666 376 ha1). Plocha zalesňování provedeného uměle se v rámci dlouhodobého vývoje naopak významně snížila na 20 203 ha. V 50. letech přitom běžně činila více než 50 tisíc ha.

Těžba dřeva jako nejvýznamnější část produkce lesnictví v posledních letech stagnuje mezi 15,0 až 15,5 milióny m3 b. k. „Konkrétně v loňském roce činila 15,48 miliónů m3 b. k, přičemž 29% podíl připadal na nahodilou těžbu, především živelní a hmyzovou. V porovnání s obdobím let 1950 až 1970, kdy byla těžba dřeva na hektar lesních pozemků 3–4 m3 b. k./ha, je však současná těžba dřeva stále poměrně vysoká. Činí 5,8 m3 b. k./ha,“ uvádí Josef Kahuda z ČSÚ. Podíl Česka na těžbě dřeva za EU 28 je 3,6 %.

Na rozdíl od výměry lesních pozemků se výměra honební plochy snižuje. Celkem od roku 1970 do roku 2014 klesla o 321 829 ha. K 1. dubnu 20142) dosahovala 6 874 450 ha. Počet honiteb v posledních letech mírně roste, podle aktuálních údajů je jich v Česku 5 792.

K hlavním ukazatelům odvětví myslivosti patří lov a výskyt zvěře, což jsou zřejmě historicky nejdéle publikovaná data. „V oblasti lovu zvěře došlo v minulých desetiletích k obrovským změnám. Zatímco v roce 1970 dosáhl odstřel bažantů skoro 1 milión kusů a odstřel zajíců byl vyšší než 750 tisíc kusů, podle aktuálních dat činí odstřel bažantů 479 tisíc kusů a zajíců pouhých 40 tisíc kusů,“ shrnuje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Zcela odlišný byl vývoj lovu černé zvěře. V roce 1970 jí bylo zastřeleno necelých 5 tisíc kusů, kdežto vloni 169 tisíc kusů.

Statisticky sledován je i výskyt některých vzácných druhů zvěře. V posledních deseti letech se např. významně snížily počty tetřívka obecného, a to o 200 na 834 kusů. Stavy koroptve polní klesly z 83 tisíc v roce 2004 na 30 tisíc kusů v roce 2015.3) Naproti tomu v letech 20052015 byl zaznamenán každoroční pravidelný výskyt několika kusů medvěda hnědého, vlka euroasijského i losa evropského.

Zájem o zajišťování práva myslivosti se každoročně mírně snižuje. „Zatímco v 70. letech trvale vykonávalo v honitbách právo myslivosti více než 102 tisíc osob, poslední údaje za myslivecký rok 2014 ukazují na meziroční pokles o 1 251 na 92 247 osob,“ doplňuje Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. Sledovány jsou i počty loveckých psů, jichž je podle posledních údajů 31 223, srovnatelně s rokem 2013.

 

Kontakty:
Jiří Hrbek
ředitel odboru statistiky zemědělství,
lesnictví a životního prostředí ČSÚ
tel.: 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz


Josef Kahuda
oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
tel.: 274 054 090
e-mail: josef.kahuda@czso.cz

 

1) Stav k 31. 12. 2014.

2) Tzv. myslivecký rok trvá od 1. 4. daného roku do 31. 3. roku následujícího. Období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 se označuje za myslivecký rok 2014. Hovoří-li se v odvětví myslivosti o konkrétním roce, má se v souladu s metodikou na mysli myslivecký rok (není-li uvedeno jinak).

3) Jde o jarní kmenový stav.

 

  • ČSÚ TZ 150924-Lesy pokrývají třetinu Česka, myslivců ale ubývá.doc
  • ČSÚ TK Lesnictví a myslivost-prezentace.pdf