Legislativa - 1946 a 1947

 

- Vyhláška povereníctva pre výživu a zásobovanie zo dňa 19. 9. 1946 č. 168

- Vyhláška předsedy vlády ze dne 12. dubna 1947 o soupisu obyvatelstva podle povolání (č. 370/1947 Ú. l.)

  Úřední list I., 1947, částka 55