Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2023


L. Stavební povolení
Tab. L.1 Vydaná stavební povolení ve Zlínském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. L.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, ve Zlínském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. L.3 Vydaná stavební povolení podle krajů Excel PDF
Tab. L.4 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.10.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.