Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2018


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Tab. L.2 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.