Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. čtvrtletí 2021


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.