Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2016


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf č. L.5 Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2016 PNG

Zveřejněno dne: 03.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.